مقاله


کد مقاله : 139608231014529077

عنوان مقاله : شناسایی و مطالعه مخاطرات فرآیندی و زیست محیطی در واحد تانک فارم پالایشگاه گاز شهید هاشمی¬نژاد سرخس با روش HAZOP

نشریه شماره : 3 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 479

فایل های مقاله : 0/99 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جواد کشارو kasharou@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 ناصر ثقه الاسلامی r3260835@mvrht.net - -

چکیده مقاله

در صنایع نفت وگاز همواره خطرات بالقوه¬ای وجود دارد که می‏تواند موجب بروز خسارت¬های مالی،زیست محیطی و صدمات جانی شدید و جبران¬ناپذیری شوند. لذا شناسایی دقیق خطرات عوامل بالقوه آسیب¬رسان، در صنعت نفت وگاز و مدیریت ریسک آنها با هدف بهبود ایمنی وکاهش توان حوادث ازاهمیت ویژه¬ای برخوردار است. هدف از این تحقیق مطالعه و شناسایی مخاطرات واحد تانک فارم پالایشگاه گازشهید هاشمی¬نژاد سرخس است. این واحد به دلیل ذخیره میعانات گازی با حجم بالا در مخزن¬های استوانه¬ای، همواره دارای پتانسیل مخاطراتی است که پیامدهای انسانی، زیست محیطی و مالی درپی دارد. در این تحقیق از بین روش¬های متعدد شناسایی مخاطرات از روش مطالعه مخاطرات و راهبردی به دلیل برتری نسبت به سایر روش¬ها استفاده شده است. همچنین برای افزایش دقت و سرعت در شناسایی مخاطرات ازنرم افزار PHA-Pro استفاده شده است. در این روش پس از تعیین گره ¬های مطالعاتی، انحرافات مشخص و بر اساس عدد ریسک آنها پیشنهاداتی برای کاهش احتمال وقوع آنها ارائه شده است. نتیجه مطالعه نشان داده که بیشتر پیشنهادات شامل نصب تجهیزات هشداردهنده و آموزش پرسنل بوده است که با لحاظ کردن این نکات عدد ریسک انحرافات به حد قابل قبول می¬رسد.