مقاله


کد مقاله : 139608231024329079

عنوان مقاله : سنتز فیشر تروپش برروری کاتالیست هتروژن با استفاده از گاز سنتز

نشریه شماره : 3 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 514

فایل های مقاله : 962 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرشاد فرشچی تبریزی farshchi@shirazu.ac.ir - -
2 سید امیرحسین سید موسوی r3261386@mvrht.net - -
3 حسین آتشی r3261390@mvrht.net - -
4 سام رزمجوئی r3261387@mvrht.net - -

چکیده مقاله

سنتز فیشر تروپش واکنشی است که بر اساس کاتالیست هتروژن بین منوکسید کربن و هیدروژن (گاز سنتز) صورت می‌گیرد. محصولات واکنش شامل مخلوطی از هیدروکربن‌ها و ترکیبات اکسیژن‌دار است که عموما دربردارنده‌ی پارافین، الفین و الکل است. این فرآیند سوخت‌های هیدروکربنی تولید می‌كند که کیفیت بالایی‌ داشته لذا توسعه آن می‌تواند بسیاری از مشکلات مربوط به آلودگی هوا را در صنعت حمل و نقل مرتفع نماید. جدیدترین بررسی مراجع نشان می‌دهد که از نقطه نظر مکانیسمی، مدل توزیع اندرسون شولز فلوری می‌تواند روند تولید ترکیبات هیدروکربنی را تبیین كند. راکتورهای بستر سیال، بستر ثابت و دوغابی سه نوع راکتور متداول در این فرآیند هستند که تنها دو راکتور آخر دارای کاربرد صنعتی هستند. فلزات گروه هشتم واسطه در جدول تناوبی مانند آهن، کبالت و روتنیوم به عنوان کاتالیست فرآیند مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما تنها آهن و کبالت مورد قبول صنعت قرار گرفته اند.