مقاله


کد مقاله : 139608231043529081

عنوان مقاله : حفاظت مخازن ذخیره گازهای مایع تحت فشار از رخداد BLEVE

نشریه شماره : 4 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 502

فایل های مقاله : 1/73 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آرش نجفی arash_najafi@hotmail.com استادیار دکترا
2 سعید طاهری r3262440@mvrht.net - -

چکیده مقاله

مخازنی که به منظور ذخیره‌سازی و انتقال گازهای مایع تحت فشار به‌کار می‌روند همیشه در معرض خطر آتش‌سوزی و انفجار قرار دارند. مرور حوادث گذشته مخازن گاز مایع تحت فشار، نشان می‌دهد که شدیدترین و فاجعه‌آمیزترین حادثه‌ای که در طی ذخیره‌سازی گازهای مایع تحت فشار روی داده، انفجار بخار مایع جوشان نام دارد. بررسی و تحلیل این حوادث نشان می‌دهد علت اصلی انفجار بخار مایع جوشان، احاطه مخزن در آتش و در نتیجه ورود حرارت بالا به مخزن بوده است. در این مقاله، دو روش تأمین ایمنی نسبت به بقیه روش‌ها، بیشتر مورد تأکید قرارگرفته است. نخست پیشگیری از آتش‌سوزی در اطراف مخزن و جلوگیری از رسیدن آتش به مخزن و دیگری بازرسی‌های دوره‌ای است. بازرسی دوره‌ای می‌تواند در پیشگیری از ایجاد نشتی در مخزن و همچنین سایر اتصالات و لوله های موجود کمک شا‌یانی کند.