مقاله


کد مقاله : 139608231057319084

عنوان مقاله : مقايسه فني و اقتصادي روش‌هاي خنك‌سازي گاز داغ خروجي از راكتور واحد پاك‌سازي گاز پسماند

نشریه شماره : 4 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 452

فایل های مقاله : 1/6 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمیدرضا مهدی پور mahdipoorhr@ripi.ir - -
2 اشرف دهقانی اشکذری r3263711@mvrht.net - -
3 رضا حیاتی r3263712@mvrht.net - -

چکیده مقاله

به منظور جلوگيري از آلودگي محيط زيست و همچنين توليد گوگرد، گازهاي اسيدي خروجي از پالايشگاه‌هاي نفت و گاز در واحد بازيافت گوگرد (SRU) تبديل به گوگرد مي‌گردد. به دليل پايين بودن راندمان واحدهاي بازيافت گوگرد، از واحدهاي پاکسازي گاز پسماند (TGT) استفاده مي‌شود تا با فرآوري بيش‌تر گاز پسماند خروجي از SRU، راندمان از حدود 96 درصد به بالاي 99 درصد افزايش یافته و در نتيجه، محدوديت‌هاي زيست محيطي در زمينه انتشار گاز آلاينده دي‌اکسيد گوگرد رعايت گردد. دماي گاز داغ خروجي از راکتور TGT، پيش از ورود به برج جذب مي‌بايست به مقدار مناسبي کاهش يابد. بدين منظور مي‌توان از يک سيکل آب در گردش و برج خنک‌سازي و يا يک کولر هوايي استفاده نمود. در اين مقاله يک واحد صنعتي بازيافت گوگرد نمونه داراي TGT، مد نظر قرار گرفت و در دو حالت، تجهيزات مورد نياز طراحي و از لحاظ هزينه‌هاي ساخت و عملياتي مقايسه گرديد. بررسي‌ها نشان داد استفاده از برج خنک کننده، هزينه ساخت کمتري دارد، ولي هزينه‌هاي عملياتي آن بيشتر است.