مقاله


کد مقاله : 13960823109519076

عنوان مقاله : جداسازي نوين متان از گاز طبيعي با نانولوله ‏هاي کربني چند جداره در فرايند هيدرات

نشریه شماره : 3 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 497

فایل های مقاله : 1/15 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد قضاتلو ghozatlooa@ripi.ir استادیار دکترا
2 مجتبی شریعتی نیاسر r3260833@mvrht.net - -
3 محسن حسینی r3260834@mvrht.net - -

چکیده مقاله

در اين تحقيق نانولوله‌هاي‌کربني ‌چندجداره (MWNT) به روش رسوب دهي بخار شيميائي CVD توسط فرايند كاتاليستي در دماي C700 سنتز شده و توسط آناليز XRD ساختار كريستالي و تصوير SEM ساختار فيزيكي آن تاييد شد. سپس با اضافه كردن %1 وزني از نانولوله‌هاي کربني چند جداره در آب مقطر نانوسيال مربوطه تهيه و به منظور حصول پايداري كامل نانولوله‏ها 5/1 گرم سورفكتنت SDS به آن اضافه گرديد. نانوسيال تهيه شده در فرايند تشکيل هيدرات گازي استفاده شد. پس از تشکيل هيدرات، با افزايش تدريجي دماي راكتور، هيدرات به آرامي ناپايدار شده و گاز از آن متصاعد شد. با تجزيه 95% از هيدرات تشكيل شده از گاز آزاد شده نمونه گيري و با آناليز GC تركيبات آن مشخص شد و درصد تركيبات نسبت به گاز اوليه و همچنين عدم حضور MWNT مقايسه شد. به‏طور كلي فرايند هيدرات گازي موجب غني شدن گاز از متان شده و هيدرات ناخالصي و تركيبات غير كربني نامطلوب گاز طبيعي را درون خود نگه مي‏دارد. نتايج به‏دست آمده حاكي از افزايش 97/2 درصدي متان نسبت به گاز اوليه و همچنين حذف ترکيبات خورنده همچون دي اكسيد كربن و كاهش ميزان تركيبات نامرغوب مانند نيتروژن و اكسيژن است. همچنين نياز به استفاده از فرايندهاي تصفيه و خالص سازي نبوده و هنگام ذخيره‎سازي، گاز به شكل هيدرات و به‎طور موازي و بدون صرف هزينه اضافي، خالص‏سازي صورت مي‏گيرد. به‏علاوه مشاهده شد که MWNT انحلال اوليه گاز در آب را تا 7/2 برابر افزايش و حجم ذخيره‏سازي گاز در هيدرات را نيز %5/12 بهبود داده است و موجب پايداري سريع‏تر هيدرات به مدت 1 ساعت شده است.