مقاله


کد مقاله : 13960823947259071

عنوان مقاله : بررسی آزمایشگاهی تاثیر مواد فعال سطحی غیریونی با جرم مولکولی مختلف بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان

نشریه شماره : 3 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 776

فایل های مقاله : 1/1 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرشاد ورامینیان fvaraminian@semnan.ac.ir - -
2 شیوا عباسیان راد r3259605@mvrht.net - -
3 خدیجه رستمی خداوردیلو r3259606@mvrht.net - -
4 کیانا پیوندی r3259607@mvrht.net - -

چکیده مقاله

هدف در این تحقیق بررسی آزمایشگاهی اثر ماده فعال سطحی غیر یونی لوریل الکل اتوکسیلات و کوپلیمر E.O/P.O در بازه¬ای از جرم مولکولی مختلف، بر میزان بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان است. بدین منظور، اندازه گیری زمان القا و بررسی سینتیک تشکیل هیدرات گاز اتان در حضور جرم مولکولی مختلف از این افزودنی¬ها در فشار 20 بار و دمای 277 درجه‎ي کلوین انجام شده است. نتایج به‏دست آمده، مناسب¬ترین جرم مولکولی برای افزایش زمان القا توسط این دو افزودنی را مشخص می‏کند.