مقاله


کد مقاله : 139608241020509100

عنوان مقاله : مکانیزم‌های جداسازی گازها توسط غشاء

نشریه شماره : 1 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 510

فایل های مقاله : 521 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم میرزایی maryammirzaei@ut.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 حسین احدی r3380049@mvrht.net دانشجو دکترا
3 مجتبی شریعتی نیاسر r3380050@mvrht.net استاد دکترا

چکیده مقاله

فرآیندهای غشایی به علت پتانسیل بالا و عملکرد عالی طی چند دهه اخیر مورد توجه محققان بسیار زیادی قرار داشته است. از غشاها در فرآیندهای متنوعی از جمله جداسازی گازها استفاده شده و همواره سعی بر بهبود و ارتقای آنها بوده تا به مرحله صنعتی برسند. برای این منظور شناسایی مکانیزم‌های مختلفی که در جداسازی گازها توسط غشاء وجود دارد ضروری می‌باشد. بطور کلی می‌توان دو مکانیزم حلالیت-نفوذ و مکانیزم جریانی را برای غشاها متصور بود. مکانیزم اول برای غشاهای غیر متخلخل کاربرد داشته و مکانیزم جریانی، که خود به چند مکانیزم قابل تقسیم است به غشاهای متخلخل مرتبط می‌شود. در این نوشته به معرفی و شرح این مکانیزم‌ها پرداخته شده است.