مقاله


کد مقاله : 13960824102979101

عنوان مقاله : بررسي خوردگي توأم با تنش (SSC) در ناحيه HAZ در خطوط انتقال گاز ترش

نشریه شماره : 1 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 810

فایل های مقاله : 1/22 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین اسماعیلی مزیدی Hosein.esmaeili.m@gmail.com - -
2 جلیل جمالی Ja.ja230@yahoo.com استادیار دکترا
3 محمد عامل کاشی پز r3380789@mvrht.net - -

چکیده مقاله

در اين تحقيق با هدف بررسي ترك هاي احتمالي بوجود آمده با استفاده از الكترودهاي متفاوت و در نظر گرفتن متغير هاي عملياتي، با ساختن قطعات آزمايش طبق استانداردهاي مربوطه و از جنس لوله هاي مورد استفاده در مسير گازهاي ترش كه فولاد کربنی نوع API 5L و فولاد ضد زنگ آستنيتي نوع316 L مي باشند، در پي يافتن ميزان مقاومت به خوردگي تنشي و ترك هاي احتمالي به وجود آمده در ناحیه متاثر از حرارت جوش(HAZ) و در نتيجه يافتن راهكاري مناسب به منظور حداقل رساندن اين پديده هستيم. بررسي هاي ميكروسكوپي بر روي نمونه ها در ناحيه تأثير گذار گرمايي نشان مي دهد كه اكثر نمونه ها در اين ناحيه مستعد به تشكيل ترك هاي ناشي از خوردگي تنشي بوده و تركيبي از دو حالت ترك هاي ميان دانه اي و بين دانه اي هستند. همچنین با افزایش میزان سولفور موجود در گاز ترش, ترك هاي ميان دانه اي بيشتر و تأثير گذارتری در نمونه ها مشاهده شد. نتايج نشان مي دهد كه كمترين ترك ها در استفاده از الكترود هاي همسان با فلز پايه از نظر تركيبات شيميايي و همچنين الكترود هاي با درصد نيكل بالاتر نسبت به فلز پايه بوده است. همچنين تراكم ترك با توجه به مدت زمان آزمايش، 120 روز، و ميزان افزايش سولفور در بیشتر نمونه های تحت تنش افزايش يافته است.