مقاله


کد مقاله : 139608241044509105

عنوان مقاله : شبیه سازی استاتیک و دینامیک واحد خالص سازی 1 و 3 بوتادین

نشریه شماره : 1 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 597

فایل های مقاله : 484 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رهبر رحیمی rahimi@hamoon.usb.ac.ir - دکترا
2 شیرین بولاقی r3381352@mvrht.net دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

پارامترهای فرآیندی صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی دارای شرایط دینامیکی پیچیده ای هستند، یکی ازروشهای مناسب برای پاسخ به تغییرات و اغتشاشات ورودی به سیستم های فرآیندی، طراحی واحد در حالت دینامیکی است. در شبیه سازی دینامیکی، همزمان با طراحی، اثر پارامترهای مختلف در نظر گرفته می شود و در صورت نیاز کنترل می گردند. در این تحقیق شبیه سازی استاتیک و دینامیکی واحد خالص سازی 1و3 بوتادین مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ی بررسی رفتاری سیستم در برابر تغییرات پارامترهای ورودی می تواند در طراحی برج های تقطیر دیوار میانی مورد استفاده قرار گیرد. ابتدا واحد در حالت استاتیک شبیه سازی شد. معادله ی پنگ رابینسون نزدیک ترین نتایج به داده های طراحی را به همراه دارد. نتایج حاصل از حالت استاتیک به عنوان نقطه ی شروع برای شبیه سازی دینامیکی مورد استفاده قرار گرفت، در نهایت به بررسی نتایج رفتار دینامیکی واحد در برابر اغتشاشات ایجاد شده، پرداخته شد.