مقاله


کد مقاله : 13960824105129106

عنوان مقاله : سولفور زدایی از جریان های گازی به کمک نانو ذرات اکسید روی

نشریه شماره : 1 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 1395

فایل های مقاله : 529 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مجتبی شریعتی نیاسر mshariat@ut.ac.ir استاد دکترا
2 معصومه عزتی r3381353@mvrht.net دانشجو کارشناسی ارشد
3 شیدا مرسلی r3381354@mvrht.net دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

حذف اجزا اسیدی گازی جهت کنترل خوردگی، جلوگیری از سمی شدن کاتالیزور در فرایند های پایین دستی و رعایت استاندارد- های محیط زیست در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بسیارمورد اهمیت می باشد. این عملیات در برج های جذبH2S، کاتالیست- های متداول صنعتی، حسگرهای گازی و جذب سولفیدها در محیط های حفاری به کار می رود. اکسید روی در حذف سولفید هیدروژن به علت داشتن ثابت تعادل بالای خود در فرایند هایی چون سولفورزدایی از گاز سنتز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. این فرایند ها از جریان های گازی جهت جذب گوگرد از جریان های گازی خارج شده از فرایند گازی کردن زغال سنگ با بخار، هیدروژن و اکسیژن به منظور تولید گاز سنتز و طبیعی به کار برده می شوند. در این فرایندها، مواد گوگرد دار زغال سنگ به سولفید هیدروژن تبدیل شده و به دلیل دمای بالای جریان خروجی، از بستر جاذب اکسید روی استفاده می شود.