مقاله


کد مقاله : 139608241055479107

عنوان مقاله : مطالعه حلال‌های فيزيکی مورد استفاده در فرايندهای حذف گازهای اسيدی از جريان‌های گازی

نشریه شماره : 1 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 778

فایل های مقاله : 345 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید علی طاهری Taherisa@ripi.ir - -
2 آفرین زارعی afarin.zarei@gmail.com - -
3 کاظم کاشفی Kashefik@ripi.ir مربی دانشجوی دکترا
4 نادیا حسن زاده nana_hasanzadeh@yahoo.com - -

چکیده مقاله

امروزه حذف گازهای اسیدی از جریان‌های گازی با استفاده از حلال‌های فیزیکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تا به حال هشت فرایند با استفاده از هفت حلال فیزیکی شناخته شده است که در این مطالعه به بررسی فنی- اقتصادی فرایندهای حلال‌های فیزیکی توسعه داده شده، مزایا و معایب و نوع کاربرد هر فرایند برای گرفتن گازهای اسیدی از یک جریان گازی پرداخته شده است. فرایندهای تجاری شده حلال‌های فیزیکی در سرتاسر جهان نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها نتیجه گیری می‌شود که حلال‌های فیزیکی برای فرایندهای با فشار عملیاتی بالا و غلظت بالای گازهای اسیدی مناسب هستند و در مقایسه با حلال‌های شیمیایی انرژی کمتری مصرف می‌کنند و تخریب کمتری دارند.