مقاله


کد مقاله : 1396090111221919270

عنوان مقاله : مروری بر فرآيندهاي مختلف براي جلوگيري از رسوب گوگرد در خطوط لوله گاز طبيعي و مقايسه آنها

نشریه شماره : 8 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 760

فایل های مقاله : 1/4 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرهاد سلیمی f.salimi@iauksh.ac.ir استادیار دکترا
2 جواد سلیمی salimi@salimi.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

حضور عنصر گوگرد(S8) در جريان گاز طبيعي باعث ايجاد بسياري از مشکلات در نقاط توزيع و تجهيزات اندازه گيري شده است. فرآيندهاي جداسازي زيادي وجود دارد که شامل فرآيند جذب ، جذب سطحي ، غشايي و فرآيند هاي تبديل هستند. در اين مقاله مروري بر روي روش هاي اصلي موجود براي حذف ترکيبات سولفور از جريان هاي گاز و همچنين تجزيه و تحليل امکان استفاده از آنها در خطوط لوله صورت گرفته است. نتايج نشان مي دهند که با توجه به پيچيدگي فرآيند ها و هزينه هاي اجرايي و نگه داري، فرآيند جذب سطحي براي استفاده در خطوط لوله از موثرترين و کاربردي ترين روش ها هستند.