مقاله


کد مقاله : 1396092212191419623

عنوان مقاله : ارتقای سطح برنامه‌ریزی و اجرای فرآیندهای بهبود بهره‌وری در مخازن نفتی و گازی ایران با استفاده از تحلیل SWOT

نشریه شماره : 5 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 537

فایل های مقاله : 712 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی امیرفخریان a.amirfakhrian@yahoo.com دانش آموخته دکترا
2 سید رضا شادی زاده shadizadeh@put.ac.ir - دکترا
3 محمدعلی هاتفی s3164479@mvrht.net - -

چکیده مقاله

به دلیل رشد فزاینده ی تقاضای انرژی، استفاده از روش های بهبود بهره وری (IOR) در مخازن امری اجتناب ناپذیر است. از آنجاییکه مخازن نفتی و گازی ایران بازدهی بالایی ندارند در نتیجه استفاده از روش های IOR برای افزایش تولید بسیار سودمند خواهد بود. هدف اصلی از انجام این مقاله ارتقای سطح برنامه ریزی و اجرای فرایندهای IOR در مخازن نفتی و گازی ایران با استفاده از تحلیل سوات (SWOT) می باشد. برای رسیدن به این هدف، از طریق مصاحبه با متخصصین با تجربه ی ایرانی به عنوان روش جمع آوری اطلاعات و همچنین استفاده از مفاهیم تحلیل SWOT، فاکتورهای چهارگانه ی مورد نیاز این تحلیل بدست آمدند. به عنوان بخشی از نتایج این مقاله، حمایت از منابع انسانی برای حضور در همایش ها و کارگاه های بین المللی و همچنین بازاریابی مناسب برای گاز و افزایش تولید و صادرات آن از مهم ترین خروجی های تحلیل SWOTبودند.