مقاله


کد مقاله : 1396110812311450500

عنوان مقاله : بررسي روش هاي مهار هيدروژن سولفيد در صنعت نفت و گاز

نشریه شماره : 2 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 499

فایل های مقاله : 498 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم عباس قربانی abbasghorbanim@ripi.ir - -
2 احمد مشهدی w706964@mvrht.net - -

چکیده مقاله

اين مقاله شامل گردآوري و بررسي مجموعه اي از مطالعات است که در سال هاي اخير براي حذف و يا به حداقل رساندن مشکلات ناشي از هيدروژن سولفيد در عمليات هاي نفت و گاز با بهره گيري از برخي مواد شيميايي تحت عنوان پالاينده هيدروژن سولفيد صورت پذيرفته است. در اين کار به طور مقايسه اي به بررسي مزايا و معايب استفاده از مواد شيميايي مختلف براي مهار (پالايش) هيدروژن سولفيد در سيالات حفاري و توليدي پرداخته شده است.