مقاله


کد مقاله : 1396110812381450502

عنوان مقاله : استفاده از نانوفناوری در ازدیاد برداشت از مخازن

نشریه شماره : 2 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 695

فایل های مقاله : 501 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آرش نادری a.naderi1378@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 احسان شکاریان w713665@mvrht.net دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه فناوری نانو با سرعت زیادی رو به رشد است و سهم قابل توجهی را در پیشرفت های فناوری در بسیاری از صنایع و نیز در حوزه های مختلف نفت و گاز نظیر اکتشاف، حفاری، ازدیاد برداشت و پالایش و پخش به خود اختصاص داده است. نانوفناوری با ارتقاء ژئومکانیک مخزن و اصلاح کشش سطحی در کنار بهبود و اصلاح مخازن نفتی دارای پتانسیل لازم برای تغییر و اصلاح روش‌های معمول ازدیاد برداشت می‌باشد و امروزه نظر بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. در این مقاله به مرور کلی روشهای نانوفناوری در ازدیاد برداشت از مخازن نفتی و پیشرفت ها و دستاوردهای جدید در این زمینه پرداخته شده است.