مقاله


کد مقاله : 1396110813175050506

عنوان مقاله : عيب يابی و رفع عيب برج جذب گاز ترش بوسيله شبکه های عصبی

نشریه شماره : 2 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 651

فایل های مقاله : 581 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا مسیبی بهبهانی r_behbahani@yahoo.com استاد دکترا
2 سعید حاج میرزایی r3383240@mvrht.net - -
3 هوشنگ جزایری راد jazayerirad@put.ac.ir - دکترا

چکیده مقاله

عيب يابی و رفع عيب فرآیند یکی ازمسائل بسیار مهم درکنترل فرآیند می باشد. این موضوع قسمت اصلی مدیریت حوادث غیر عادی در فرآیندهای صنعتی می باشد که امروزه بسیارمورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، از شبکه های عصبی به منظور ابزاری برای شناسایی عامل اختلال (خطا) در فرآیند جذب دی اکسید کربن توسط محلول مونو اتانول آمین در یک برج پرشده استفاده شده است. ورودی شبکه پارامتر اندازه گیری شدۀ فرآیند توسط حسگر و ابزار اندازه گیری و خروجی شبکه عامل اختلال یا عیب شناسایی شده می باشد. به منظور شناسایی عوامل اختلال، تغییر در پارامترهای فرآیند از جمله: نرخ خوراک، ترکیب درصد خوراک، نرخ مایع جاذب و ترکیب درصد آن مورد بررسی قرار گرفت. تغییر در این پارامترها منجر به تغییر کیفیت محصول، افت فشار در برج و تغییر دمای برج می شود. این در حالی است که مقدار دی اکسید کربن در محصول نباید از مقدار معینی تجاوز کند. هدف از استفاده از شبکه های عصبی، شناسایی عاملی است که منجر به این افزایش شده است. با انتخاب یک شبکه مناسب پرسپترون چند لایه با آرایش 8-9-5 این امکان فراهم آمد تا شبکه بتواند با دقت، عامل اختلال را در فرآیندی که داده های آن قبلا توسط شبکه مشاهده نشده بود شناسایی کند.