مقاله


کد مقاله : 139611251591360833

عنوان مقاله : بررسی مطالعات آزمایشگاهی و تئوری بهبود ضریب رسانش گرمایی نانوسیالات

نشریه شماره : 5 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 470

فایل های مقاله : 868 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مسعود بهرامی m.bahrami@put.ac.ir - دکترا
2 سمیه علی دوست sm.alidoust89@gmai.com دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

چکیده سیالات انتقال حرارتی مرسوم، مانند آب، روغن و اتیلن گلیکول که در صنایع مختلفی مانند فرآیندهای شیمیایی، تبرید، فرآیندهای سرد و گرم کردن، حمل‌و‌نقل، نیروگاه ها و صنایع با اندازه‌ای در حد میکرومتر که خصوصیات انتقال حرارتی ضعیفی دارند، استفاده می شوند. افزایش ضریب رسانش گرمایی ایده ی کلیدی برای بهبود ویژگی های انتقال حرارتی سیالات مرسوم است. از آنجایی‌که ذرات جامد دارای ضریب رسانش گرمایی بیشتری نسبت به سیال پایه هستند، انتظار می رود که معلق-سازی ذرات ریز جامد در سیال پایه، باعث بهبود ضریب رسانش گرمایی شود. سوسپانسیون رقیق حاوی ذرات نانومتری را نانوسیال می گویند که این دسته از سیالات خواص انتقال حرارتی را افزایش داده اند و به نظر می رسند که گزینه امیدبخشی برای سیستم های گرمایی نسل بعدی باشند. به‌همین منظور پارامترهای مختلفی که بر روی ضریب رسانش گرمایی نانوسیالات اثر می گذارند بررسی شده است و حتی مدل های مختلفی هم برای پیش‌بینی ضریب رسانش گرمایی آن ها ارائه شده است اما هنوز مدل واحدی که بتواند همه ی مکانیزم های احتمالی انتقال حرارت را برای نانوسیالات درنظر بگیرد وجود ندارد.