مقاله


کد مقاله : 1396112518232160837

عنوان مقاله : مروری بر نانو جاذب‌های آلی- فلزی و به‌کارگیری آنها در فرآیندهای نم‌زدایی

نشریه شماره : 5 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 785

فایل های مقاله : 767 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 شهرام قنبری پاکدهی sh_ghanbari73@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 زینب نورپور z_noorpoor@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 علیمراد رشیدی rashidi@ripi.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

ترکیبات آلی- فلزی، نسل جدیدی از نانو جاذب‌ها با ظرفیت بالای جذب هستند که به‌دلیل ویژگی‌های منحصر به‌فرد مانند تخلخل بسیار بالا (بیش از 90 درصد حجم خالی)، سطح ویژه‌ی بسیار بالا(بیش از m2/g 4000)، روش های متنوع و ساده‌ی سنتز، قابلیت تنظیم اندازه‌ی منافذ، چگالی کم، زیست سازگاری بالا، پایداری مکانیکی و حرارتی بالا و همچنین مصرف انرژی کم حین فرآیند احیا، توجه محققین را به خود جلب کردهاند. این ساختارها بنا به ویژگی‌های استثنایی ذکر شده، در زمینه‌های بسیار متعددی از جمله جذب سطحی و کاتالیست، کاربرد دارند. از آنجاکه یکی از مهمترین و پرکاربردترین فرآیندهای صنعتی، فرآیند نم‌زدایی و جذب رطوبت در گازها و مایعات است در این مقاله نانوجاذب‌هایی که دارای معیارهای اساسی از جمله ظرفیت جذب بالا و پایداری عملیاتی در برابر آب هستند معرفی و با سایر جاذب‌های تجاری از جمله زئولیت‌ها و سیلیکاژل مقایسه گردیده‌اند. نتایج این تحقیق نشان داد که جاذب‌های آلی- فلزی به‌دلیل پایداری بالا در محیط آبی و خصوصیات سطح و تخلخل مناسب، از ظرفیت جذب بالایی برای نم‌زدایی برخوردار هستند.