مقاله


کد مقاله : 13970405104735112967

عنوان مقاله : بررسی روش های راه اندازی واحد های بازیافت گوگرد (بستر سرد و گرم) و نو آوری در روش بستر سرد

نشریه شماره : 7 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 726

فایل های مقاله : 532 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اونیک طوماس onigthomas46@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

در اين مقاله روش¬هاي راه¬اندازي واحد بازيافت گوگردي بررسي شده¬اند. بطور كلي دو روش راه¬اندازي براي اين واحدها وجود دارد:1- پيش گرم كردن بسترها، 2- سرد نگه داشتن بسترها. درحال حاضر در بيشتر واحدهاي بازيافت گوگردي از روش پيش گرم كردن بسترها استفاده مي شود كه معايب خود را دارد. اولين بار در سال 1970 روش راه¬اندازي با بستر سرد توسط شركت اورتلاف پيشنهاد شد. در اين كار بخشي از روش اورتلاف كه مربوط به چگونگي كنار زدن بسترهاي كاتاليستي مي¬شود اصلاح گرديده است. با انجام اين تغييرات، هزينه و همچنين تجهيزات موردنياز كه توسط اورتلاف جهت سردنگه داشتن بسترها نياز است كاهش مي يابد.