مقاله


کد مقاله : 1397052013032163786

عنوان مقاله : برآورد ميزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در دو پالایشگاه شهید هاشمی نژاد و فجر جم و ارائه راهکارهای عملياتي جهت کاهش انتشار در آنها

نشریه شماره : 8 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 720

فایل های مقاله : 1/51 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه گودرزوند چگيني goodarzvandf@ripi.ir مربی کارشناسی ارشد
2 کاظم کاشفی Kashefik@ripi.ir مربی دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

امروزه پالایشگاه های گاز طبیعی به منظور خالص سازی گاز طبیعی و بهینه کردن خواص گاز استخراجی از چاه‌های گاز جهت کاربردهای مختلفي همچون مصارف خانگی با سرعت بيشتري در حال توسعه مي‌باشند. هر پالایشگاه گاز از مجموعه‌ای از واحدهاي فرآيندي تشکیل شده است که هر یک از آنها می توانند عاملی جهت انتشار گازهای گلخانه‌ای به محیط زیست باشد. بنابراین هدف این مقاله ابتدا بررسی، مطالعه و برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه ای از واحدهاي فرآيندي موجود در دو پالایشگاه شهید هاشمی نژاد و فجر جم و سپس ارائه راه کارهایی جهت بهبود عملکرد و کاهش انتشار دی اکسید کربن در این پالایشگاه ها می باشد. بطوركلي منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای به سه بخش احتراقی، منابع فرآيندي و انتشار فرار تقسیم بندی شده است. در بخش احتراقی از چهار روش موازنه‌ي جرمي (بر اساس ميزان و تركيب سوخت)، روش آناليز گازهاي خروجي دودكش (با استفاده از دو متد جداگانه) و روش ضرايب انتشار عمومي برای هر دو پالایشگاه استفاده شده‌است. مقایسه نتایج این چهار روش برای بویلرهای این دو پالایشگاه نشان میدهد که روش موازنه‌ي جرمي در محاسبه‌ي انتشار CO2 و ضريب انتشار براي محاسبه‌ي انتشار CH4 نتایج مناسب تری ارايه خواهند داد. همچنین انتشار فرار مربوط به نشتي تجهيزات و انتشار فرايندي مربوط به تصفيه فاضلاب مربوط به این دو پالایشگاه نيز محاسبه و برآورد شده است. نتایج برآورد انتشار گازهای گلخانه¬ای در این دو پالايشگاه نشان می دهند که فلر کردن گازها، دی اکسيد کربن موجود در گاز خام ورودی به پالايشگاه و مصرف سوخت در تجهيزات تبديل انرژی، سه منبع عمده انتشار گازهای گلخانه¬ای به حساب می¬آيند. بنابراین 11 پروژه جهت بهبود بازده و کاهش انتشار دی اکسید کربن در این دو پالایشگاه حول محور کاهش فلرينگ، بهبود راندمان انرژی (در هر سه بخش توليد، انتقال و مصرف) و جذب CO2 از گازهای خروجی از دودکش ارائه و ارزیابی شده است.