مقاله


کد مقاله : 13970520132556163787

عنوان مقاله : بررسی نقش درآمد های ناشی از فروش گواهی کربن در توجیه اقتصادی پروژه های بهینه سازی انرژی در پالایشگاههای گاز شهيد هاشمي نژاد و فجر جم

نشریه شماره : 8 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 400

فایل های مقاله : 1/46 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه گودرزوند چگيني goodarzvandf@ripi.ir مربی کارشناسی ارشد
2 کاظم کاشفی Kashefik@ripi.ir مربی دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در این مقاله پتانسیل 10 پروژه پیشنهادی تحت مکانیسم توسعه پاک، اولویت بندی آن‌ها و اقدامات آتی در جهت ثبت پروژه‌های انتخاب شده در هیئت اجرایی سازمان ملل متحد، برای پالایشگاههای گاز شهيد هاشمي نژاد و فجر جم ایران بررسی شده است. بدین منظور، ابتدا میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از منابع احتراقی، فرآیندی و فرار این دو پالایشگاه جهت شناسایی منابع حاد انتشار، برآورد و محاسبه شده است. سپس با توجه به میزان و سهم انتشار هر یک از تجهیزات و فرآیندها، روشهای کاهش انتشار متناسب با منابع انتشار بررسی شده است. امکان توسعه این روشهای کاهش انتشار تحت مکانیسم توسعه پاک (CDM)، با بررسی پارامترهایی نظیر در دسترس بودن متدولوژی مصوب، سازگاری شرایط کاربرد متدولوژی با شرایط حاکم در سایت پروژه و میزان کاهش انتشار حاصل از پروژه ها مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، ابتدا در دو پالایشگاه مذکور 10 پروژه که دارای روش‌شناسی مصوب بودند، شناسایی و اولویت بندی شده‌اند، اما بدلیل نبود اطلاعات کافی و در نتیجه عدم بررسی امکانپذیری فنی پروژه و شروع فعالیتهای پروژه بدون ملحوظ نمودن موضوعات CDM در آن، مشخص شد تنها پنج پروژه توان ثبت تحت CDM را دارا بودند. نتایج تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهند که بدون درآمدهای CDM، از 5 طرح منتخب دو پروژه فاقد توجیه اقتصادی بوده و فقط با درآمدهای حاصل از فروش گواهي كاهش انتشار (CER) توجیه‌پذیر می‌باشند؛ لذا تنها 3 پروژه از طرحهای منتخب دارای نقش افزونگی بوده و قابل توسعه تحت CDM هستند. در نهایت ایده اولیه پروژه برای ارسال به سازمان حفاطت محیط زیست برای 3 پروژه نصب اکونومایزر در بویلرهای پالایشگاه خانگیران، نصب بویلر بازیافت در خروجی زباله‌سوزهای پالایشگاه خانگیران و نصب بویلر بازیافت در خروجی توربین گازهای کمپرسورهای واحد تبرید پروپان پالایشگاه فجر جم تدوین گردید. نتایج حاصل از تحلیل‌های اقتصادی بيانگر آنست که نرخ داخلی بازگشت سرمایه برای پروژه های فوق به ترتیب از 7/0، 33/5- و 69/0 درصد بدون درآمدهای ناشی از فروش گواهی به 29/14، 98/11 و 23/18 درصد با درآمدهای گواهی افزایش می‌یابد و این بدان معنی است که امكانپذيري پروژه های فوق با درآمدهای CDM توجیه اقتصادی دارند.