مقاله


کد مقاله : 13970921166159

عنوان مقاله : ارائۀ یک روش جهت طراحی رآکتور ستون حبابی برای فرایند تبدیل گاز طبیعی به سوخت مایع

نشریه شماره : 10 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 215

فایل های مقاله : 843 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد ایرانی iranim@ripi.ir - دکترا
2 رضا حياتي hayatir@ripi.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

یکی از رآکتورهای مورداستفاده در فرایند تبدیل گاز طبیعی به سوخت مایع (GTL) رآکتور دوغابی ستون حبابی (SBCR) است. این رآکتور علی‌رغم مزایای زیادی که نسبت به رآکتورهای مورداستفاده دارد، طراحی و افزایش مقیاس آن مشکل است. با توجه به پدیده‌های پیچیدۀ موجود در این رآکتور و تجارب کسب‌شده توسط نویسندگان مقاله، در این تحقیق یک روش در قالب یک الگوریتم، جهت طراحی این نوع رآکتور پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی برای طراحی یک رآکتور با ظرفیت هزار بشکه در روز که مشابه آن در شرکت Petro-SA آفریقای جنوبی وجود دارد، به کار رفت. ابعاد به‌دست‌آمده برای رآکتور از طراحی با استفاده از روش پیشنهادی با دقت بسیار خوبی با ابعاد رآکتورِ در حال بهره‌برداری مطابقت داشت. با توجه به نتایج، با استفاده از روش طراحی تأییدشدۀ این تحقیق، می‌توان جهت طراحی رآکتورهای ستون حبابی با دقت خوب استفاده کرد.