مقاله


کد مقاله : 13970928166295

عنوان مقاله : مدل‌سازی شرایط تشکیل هیدرات گازی در خط انتقال دریایی سروش - ابوذر

نشریه شماره : 9 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 405

فایل های مقاله : 1/16 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد درخشان m.derakhshan1357@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 نادیا اسفندیاری n.esfandiari.2013@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

امروزه یکی از معضلات در خطوط انتقال گاز، پدیدۀ هیدرات گازی است که با ترکیب گازهای سبک با مولکول‌های آب تحت شرایط خاص دمایی و فشاری ماده‌ای شبیه به یخ را تشکیل می‌دهد که حجم زیادی از گاز را در خود جای داده است. لذا بررسی متغیرها و عوامل تأثیرگذار بر تشکیل و حذف هیدرات بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش، خط لولۀ انتقال گاز سروش-ابوذر با نرم‌افزار هایسیس شبیه‌سازی شد و شرایط تشکیل هیدرات در 30 کیلومتر از مسیر انتقال گاز مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش، مشاهده شد که در محدودۀ دما و فشار بررسی‌شده، دمای 50 درجۀ سانتی‌گراد و فشار 25 بار، امکان تشکیل هیدرات وجود ندارد. همچنین بررسی پروفایل‌های فشار و دما نشان می‌دهد که هر دو پارامتر با افزایش طول لوله روند نزولی دارند و به‌سمت مقادیر کمتر میل می‌کنند.