مقاله


کد مقاله : 13971005166453

عنوان مقاله : مقایسۀ عملکرد تری ‌‌ریفرمرهای بستر ثابت، بستر شناور و ستون حبابی دوغابی جهت تولید گاز سنتز

نشریه شماره : 9 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 319

فایل های مقاله : 1/22 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زهرا عرب ابوسعدی zarababoosadi@yahoo.com استادیار دکترا
2 میثم عبدشیخی meysam.abdosheikhi@gmail.com دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

تری‌‌ ریفرمینگ یک ترکیب کمک‌گرفته از ریفرمینگ دی‌‌اکسیدکربن، ریفرمینگ بخار و اکسیداسیون جزئی متان برای تولید گاز سنتز در یک رآکتور است. در این مقاله، عملکرد رآکتور تری ‌‌ریفرمر ستون حبابی دوغابی با رآکتورهای تری ‌‌ریفرمر بستر ثابت و بستر شناور مقایسه شده است. فرایند رآکتور ستون حبابی دوغابی در شرایط پایدار تحلیل شد و با مقایسۀ نتایج شبیه‌‌سازی رآکتور سنتز متانول و داده‌‌های Air Products' (1991) RUN E-8.1، معتبرسازی مدل انجام شد. تبدیل متان در رآکتور تری ‌‌ریفرمر ستون حبابی دوغابی نسبت به رآکتورهای تری‌‌ ریفرمر بستر ثابت و بستر شناور به‌ترتیب 33/6درصد و 66/6درصد کاهش و همچنین بازده هیدروژن 58/0درصد و 18درصد کاهش پیدا کرد. در رآکتورهای تری ‌‌ریفرمر بستر ثابت و بستر سیال برای تولید متانول، دمای بستر کاتالیستی به‌ترتیب 1780 و 1432 کلوین بود ولی این پیکربندی جدید، دمای بستر کاتالیستی را به‌دلیل اختلاط بی‌‌نظیر به 5/1157 کلوین کاهش داد.