مقاله


کد مقاله : 13980120178574

عنوان مقاله : توليد گاز سنتز در رآکتور غيركاتاليستي اکسيداسيون جزئی در محیط متخلخل

نشریه شماره : 10 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 216

فایل های مقاله : 631 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هادی ابراهیمی ebrahimih@ripi.ir استاد دکترا
2 حسام الدین نوربخش yahyazamani@yahoo.com دانش آموخته دکترا
3 اکبر زمانیان zamaniyana@ripi.ir دانشیار دکترا
4 جواد رهبر شهروزی shahrouzi@sut.ac.ir دانشیار دکترا
5 یحیی زمانی zamaniy@ripi.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

گاز سنتز ترکیبی از اجزای اصلی هیدروژن و منواکسیدکربن است که به‌عنوان یک مادۀ میانی با‌ارزش در فرایندهای مهمی نظیر تولید متانول، اتانول، آمونیاک، سنتز فیشر-تروپش در تبدیل گاز به مایع و سولفورزدایی به ‌کار می‌رود. فرایندهای معمول صنعتی که تاکنون برای تولید گاز سنتز از گاز طبیعی توسعه یافته‌اند، واحدهای عظیم با مصرف انرژی بالا هستند. روش اکسیداسیون جزئی یا همان احتراق ناقص به‌دلیل مزایای نسبی متعددی که دارد می‌تواند به‌عنوان یکی از روش‌های جایگزین فرایند متداول ریفرمینگ مرطوب متان محسوب شود. بر همین اساس در تحقیق حاضر به مطالعۀ فرایند اکسیداسیون جزئی گاز طبیعی در مقیاس نیمه‌صنعتی (بنچ) به‌منظور تولید گاز سنتز در یک رآکتور پرداخته خواهد شد. طراحی و ساخت رآکتور مذکور همراه با یافتن مسیر بهینه و تعیین شرایط عملیاتی، علاوه بر کنترل نسبت هیدروژن به منو‌اکسیدکربن، می‌تواند منجر به تولید گاز سنتز با حداقل میزان دوده شود. نتایج حاصل از پایلوت اکسایش جزئی با محیط متخلخل نشان می‌دهد که می‌توان گاز سنتز با نسبت 1/14 تا 47/1 تولید کرد. گاز متان باقی‌مانده در محصول و آب و دی‌اکسیدکربن را در مرحلۀ خالص‌سازی می‌توان حذف کرد. طبق مشاهدات انجام‌شده، زمانی که شعله در محل بالای شعله‌گیر پایدار بماند، محصول نهایی فاقد دوده است