مقاله


کد مقاله : 13980127178712

عنوان مقاله : شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد جداسازی هوای پتروشیمی لرستان با استفاده از نرم‌افزار ASPEN HYSYS

نشریه شماره : 10 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 247

فایل های مقاله : 998 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احسان جعفریان ehsan.j98@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 امین حسنوند Amin.hassanvand@gmail.com استادیار دکترا
3 امین کولیوند amin.kolivand.iust@gmail.com دانش آموخته دانشجوی دکترا
4 سجاد حاجی زمان Sajad6392@mailfa.com دانش آموخته کارشناسی
5 پیمان رضازاده Rezazadeh.p@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در این تحقیق ابتدا شبیه‌سازی واحد جداسازی هوای پتروشیمی لرستان با استفاده از نرم‌افزار اسپن هایسیس و با انتخاب مدل ترمودینامیکی پنگ-رابینسون انجام شده است. در ادامه نتایج حاصل از شبیه‌سازی واحد در مقایسه با داده‌های واقعی بیانگر خطای اندک به‌میزان کمتر از 7/0درصد در شبیه‌سازی است. همچنین علاوه بر شبیه‌سازی واحد مذکور، بهینه‌سازی انرژی این واحد نیز به‌وسیلۀ افزودن دو مبدل حرارتی فرایندی هریک با سطح‌های 018/1 و 819/5 مترمربع به‌ترتیب به‌جای استفاده از مبدل حرارتی 901 و قبل از ورود هوای تولیدی به مخزن Plant air منجر به صرفه‌جویی در مصرف انرژی به‌سبب حذف مبدل حرارتی 901 در طراحی نوین شد. علاوه بر این، توانستیم در طراحی جدید میزان زدایش آب از هوای ورودی به مخزن Plant air را نیز به‌واسطۀ وجود مبدل فرایندی مذکور از 3/32 کیلوگرم بر ساعت به 38 کیلوگرم بر ساعت برسانیم که این خود هم به‌لحاظ کاهش مصرف انرژی و هم به‌جهت ایمنی فرایند در ایام سرد سال به‌خصوص در مناطق سردسیر از اهمیت زیادی برخوردار است. در این طرح علاوه بر بهینه‌سازی واحد، محاسبات اقتصاد فرایند نیز انجام گرفت که در آن نرخ بازگشت سرمایۀ طرح اصلاحی 2 ماه برآورد شد که پس از این مدت حدود$/year 12/97755 سود در پی خواهد داشت.