مقاله


کد مقاله : 13980221179239

عنوان مقاله : شبیه‌سازی و بهینه‌سازی بخش تصفیه هیدروژنی واحد تبدیل کاتالیستی پالایشگاه آبادان با استفاده از نرم‌افزار Aspen Hysys

نشریه شماره : 12 فصل پاییز - زمستان 1399

مشاهده شده : 129

فایل های مقاله : 1/03 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احسان جعفریان ehsan.j98@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 فرهاد شهرکی fshahraki@eng.usb.ac.ir استاد دکترا
3 کیانوش رزاقی razzaghi@eng.usb.ac.ir استادیار دکترا
4 سجاد نوری Sajadnuri@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در این پژوهش، ابتدا بخش تصفیه هیدروژنی واحد تبدیل کاتالیستی پالایشگاه آبادان با استفاده از نرم‌افزار Aspen Hysys ¬ نسخه 9 شبیه‌سازی شد. بررسی نتایج شبیه‌سازی واحد در مقایسه با داده¬های واقعی، بیان¬گر خطای میانگین 9/0 درصد می-باشد که بیان¬کننده دقت بالای شبیه¬سازی با انتخاب مدل ترمودینامیکی SRK است. در ادامه، بهینه¬سازی رآکتور این واحد با استفاده از مطالعه موردی انجام گرفت و در آن، آثار پارامترهای مختلف نظیر دما و فشار خوراک ورودی به رآکتور و همچنین دبی هیدروژن بر کیفیت محصول خروجی از رآکتور بررسی گردید. نتایج حاصل از آن نشان می¬دهد که افزایش دو پارامتر دما و فشار خوراک ورودی به رآکتور، به‌ترتیب دارای تأثیر مثبت و خنثی بر واکنش¬های گوگردزدایی می¬باشد. افزایش دبی هیدروژن نیز به دلیل کاهش زمان اقامت مواد درون راکتور، منجر به کامل نشدن واکنش‌ها در درون رآکتور می‌شود که نتیجه آن، تأثیر منفی بر کیفیت محصول خروجی است. همچنین بهینه‌سازی انرژی واحد با استفاده از نرم‌افزار Aspen Energy Analyzer v9 بررسی شد. در این طرح اصلاحی، با افزودن دو مبدل فرایندی با سطح¬های 6/18 و 9/9 متر مربع به‌ترتیب قبل از برج عاری‌سازی به‌عنوان پیش‌گرمکن خوراک ورودی به این برج و پیش از ورود نفتا به جداکننده خوراک در بخش ورودی واحد یونیفاینر، بار حرارتی در ریبویلر برج عاری‌سازی و کوره این واحد به ترتیب 3565900 و kj/hr4030100 کاهش یافت؛ لذا اجرای این طرح نیاز به 35/30529 دلار سرمایه¬گذاری دارد. بنابراین دوره بازگشت سرمایه این طرح 35 ماه است که پس از آن، حدود¬ 87/10447 دلار صرفه‌جویی در پی خواهد داشت.