مقاله


کد مقاله : 13980225179400

عنوان مقاله : بررسي ضرورت ايجاد مخازن زير زميني ذخيره سازي گاز طبيعي در استان خراسان رضوی

نشریه شماره : 12 فصل پاییز - زمستان 1399

مشاهده شده : 138

فایل های مقاله : 2/44 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 میثم رجبی m_rajabi@aut.ac.ir استادیار دکترا
2 احسان جان بیگی ejanbeygi@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی
3 احسان اسماعیل نژاد ehsanEsmailnezhad@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

بر اساس مطالعات انجام گرفته بيشترين افزايش مصرف در بين منابع انرژي در سال هاي آتي مربوط به گاز طبيعي مي باشد. افزايش مصرف گاز از يک طرف و وجود اوج مصرف در فصل هاي سرد سال از طرف ديگر، اهميت ذخيره سازي گاز طبيعي را در در استان خراسان رضوی نشان مي دهد، چرا که خلف وعده ی کشورهای شمالی در تامین سوخت این قطب جمعیتی کشور، در بسیاری موارد موجب بروز مشکلاتی شده است. در نتیجه با در اختیار داشتن یک مخزن ذخیره سازی گاز، می توان توانایی کشور را در انعقاد قراردادهای واردات و صادرات گاز افزایش داد. از بين روش هاي مختلف ذخيره سازي، ذخيره سازي زيرزميني بهترين گزينه است. در اين مقاله، هدف بررسي ضرورت ايجاد اين گونه مخازن در استان خراسان رضوی است. بدین منظور، مصارف عمده گاز استان در چند سال گذشته مطالعه شده و نحوه مصرف گاز در ماه هاي مختلف سال براي اين مصرف کننده ها مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس بررسي هاي انجام شده وجود مخازن زير زميني گاز در استان مي تواند گزينه چاره ساز و در عين حال اقتصادي در جهت عرضه گاز در ماه هاي سرد سال و تامین گاز استان های مجاور باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، مناطقی در شمال¬غربی مشهد (در ناحیه طرقبه)، مرکز کلات و جنوب¬غربی سرخس برای حفر مغار سنگی ذخیره¬سازی گاز بسیار ایده¬آل بودند.