مقاله


کد مقاله : 13980419190714

عنوان مقاله : کاهش ترکیبات سولفوردار ورودی به برج‌های جذب سطحی واحد گاز مایع جهت افزایش راندمان جاذب‌ها

نشریه شماره : 9 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 259

فایل های مقاله : 1/39 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اذرخش گودرزی Azarakhshgoudarzi@gmail.com دانشجو کارشناسی ارشد
2 زهرا عرب ابو سعدی aboosadi@miau.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

در پالایشگاه نفت لاوان برای شیرین‌سازی و حذف ترکیبات ‌سولفوردار، از روش جذب احیاپذیر با غربال مولکولی استفاده می‌شود. اما به‌دلیل تغییر در منابع خوراک پالایشگاه، ‌میزان ترکیبات سولفوردار ورودی به واحد گاز مایع تا حدود بیست برابر افزایش یافته و باعث اختلال در میزان ترکیبات محصول ‌گاز مایع خروجی از بخش تصفیه توسط جاذب‌های مولکولی شده است. در این پژوهش، پیشنهاد شده که پیش از فرایند جذب با غربال مولکولی، برای افزایش بازده فرایند ‌جذب توسط جاذب‌های مولکولی، فرایند پیش‌شست‌وشو با محلول کاستیک انجام شود. به‌منظور بررسی امکان استفاده از کاستیک جهت پیش‌شست‌وشوی خوراک ورودی به واحد گاز مایع، با استفاده از تغییر کاربری یک واحدِ از سرویس خارج‌شده مراکس نفتا بررسی گردید، سپس با استفاده از نرم‌افزار پرومکس اقدام به شبیه‌سازی و بررسی فرایند شد. با بررسی دقیق بر عوامل تأثیرگذار بر واکنش‌ها، سعی در انتخاب بهترین مدل شد و شرایط بهینه معرفی گردید. با استفاده از کاستیک مقدار مرکاپتان درون گاز مایع از ppm 1900 تا میزان زیر ppm 130، کاهش یافت و مطابق شرایط طراحی اولیه بدون ایجاد اختلال در عملکرد جاذب‌ها وارد مرحلۀ جذب توسط غربال مولکولی شد تا عملیات جذب نهایی انجام شود و مقادیر نهایی مرکاپتان و H2S آن به صفر برسد.