مقاله


کد مقاله : 13980805193118

عنوان مقاله : شبیه سازی و بهینه سازی فرآیند بازیابی اتان در پتروشیمی بندر امام

نشریه شماره : 10 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 456

فایل های مقاله : 878 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فضل اله دهقانی fazlallahdehghany@gmail.com - دانشجوی کارشناس ارشد
2 رضا مسیبی بهبهانی r_behbahani@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

گاز طبیعی از هیدروکربن‌های مختلفی تشکیل شده است که اکثر آن‌ها دارای ارزش اقتصادی خاص خود هستند. اتان یک مادۀ اولیۀ مهم پتروشیمی است. در این مطالعه، شبیه‌سازی و بهینه‌سازی فرایند بازیابی اتان در پتروشیمی بندر امام بررسی شده است. شبیه‌سازی کل فرایند با استفاده از شبیه‌ساز اسپن هایسیس (ورژن 10) انجام شده است و برای محاسبۀ خواص ترمودینامیکی از معادلۀ حالت پنگ رابینسون استفاده شده است. با استفاده از شبیه‌سازی، ابتدا تأثیر مهم‌ترین پارامترهای حساس عملیاتی بر عملکرد فرایند بررسی شد و سپس دو پیکربندی بهبودیافته برای فرایند پیشنهاد گردید. از نتایج مطالعۀ موردی ما نتیجه گرفتیم که عملکرد فرایند باید با جریان برگشتی سرد اضافی که می‌تواند با عبور جریان بالای برج متان‌زدا از مبدل حرارتی (پیکربندی اول) یا از طریق فشرده‌سازی بخار بالای برج متان‌زدا با کمپرسور و عبور آن از شیر ژول-تامسون (پیکربندی دوم) فراهم شود، بهبود یابد. در پیکربندی اول با افزایش67/3درصدی جریان برگشتی، بازیابی اتان به 55/96درصد و در پیکربندی دوم با افزایش 58/24درصدی جریان برگشتی به 76/99درصد افزایش می‌یابد. تجزیه‌وتحلیل اقتصادی پیکربندی‌های جدید، مقرون‌به‌صرفه‌بودن این پیکربندی‌ها را اثبات می‌کند