مقاله


کد مقاله : 13980814193288

عنوان مقاله : بررسي اثر ساختار پلي استايرني سورفكتانت SDBS بر فرايند تشكيل هيدرات متان در حضور نانو ذرات روي

نشریه شماره : 10 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 179

فایل های مقاله : 1/93 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد قضاتلو ghozatlooa@ripi.ir استادیار دکترا
2 شهلا آذرشين irangi.azarshin@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در این تحقیق به‌منظور بهبود شاخص‌های اصلی فرایند تشکیل هیدرات از یک ساختار ترکیبی پیشنهادی استفاده شده که در سنتز و انتخاب ترکیبات آن یک مهندسی رفتار سطحی پیاده‌سازی شده است. زمینۀ اصلی این ساختار سورفکتانت SDBS است که به‌عنوان عامل محرکۀ فرایند انحلال انتخاب شده و در ساختار آن نانوذرات فلزی روی با هدف افزایش راندمان مرحلۀ رشد و لایۀ پلیمری پلی استایرن با هدف حضور ایدئال و منفک نانوذرات و همچنین کنترل کف ایجادشده در سیستم وارد شده است. لایۀ پلیمری موردنظر ضمن اینکه قادر است میزان تولید کف و ناپایداری سیستم را در هنگام تجزیۀ گاز به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد، به‌عنوان یک پل ارتباطی گروه‌های عاملی کربوکسیل را جهت اتصال نانوذرات روی در کنار سورفکتانت ایجاد می‌کند. بدین ترتیب، لایه‌گذاری پلیمری برای سورفکتانت‌ها آن‌ها را برای کاربرد در مصارف صنعتی جهت ذخیره‌سازی و مخصوصاً آزادسازی گاز از شکل هیدرات مستعد می‌کند. همچنین شواهد آزمایشگاهی دال بر آن است که استفاده از سیال عامل حاوی غلظت کمی از ساختار ترکیبی پیشنهادی این تحقیق می‌تواند زمان فرایند تشکیل هیدرات را تا یک‌چهارم کاهش داده و حجم ذخیره‌سازی گاز را نیز دو برابر کند. این نتایج در استفاده از این ساختار مهندسی‌شده در طیف صنعتی بسیار جذاب بوده که مقادیر آن پیشنهاد می‌شود.