مقاله


کد مقاله : 13990202236710

عنوان مقاله : شبیه‌سازی فرآیند تبدیل گاز فلر به بنزین با رویکرد کاهش مصرف انرژی و افزایش تولید محصول

نشریه شماره : 12 فصل پاییز - زمستان 1399

مشاهده شده : 144

فایل های مقاله : 1/77 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مصطفی جعفری mosiu.jafari.uut.1370@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 علیرضا بهروز سرند a.behroozsarand@uut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

انتشار فلر به دلیل تأثیرات قابل‌توجه زیست‌محیطی، مسئله مهمی در صنعت نفت و گاز است. یکی از رایج‌ترین روش‌های بهره بردن از گازهای فلر، تبدیل آن به محصولات باارزش نظیر بنزین و سایر محصولات است. فرایند تبدیل گاز فلر به بنزین (FGTG)، شامل پنج واحد است: 1) واحد شیرین‌سازی گاز فلر، 2) واحد بازیافت گوگرد، 3) واحد تولید گاز سنتز، 4) واحد سنتز متانول و 5) واحد تبدیل متانول به بنزین. شبیه‌سازی آرایش‌های مختلف فرایند FGTG با هدف کاهش گازهای گلخانه‌ای، افزایش تولید محصولات و کاهش مصرف انرژی و آنالیز حساسیت پارامترهای عملیاتی مؤثر از اهداف مهم این پژوهش است. در آرایش‌های جدید پیشنهادی برای فرایند تبدیل گاز فلر به بنزین، به‌منظور کاهش گازهای گلخانه‌ای و همچنین افزایش تولید محصول، یک واحد ترکیبی غشایی- واکنش عکس شیفت با بخارآب (Membrane+RWGS) یا واحد واکنش عکس شیفت با بخارآب بدون جداسازی غشایی (RWGS) در کنار واحد FGTG پیشنهاد می‌شود و در نهایت، آرایش مدل پایه با این دو آرایش جدید مقایسه خواهند شد. با آنالیز حساسیت مشخص شد فرایند FGTG به همراه واحد Membrane+RWGS بیشترین تولید محصول و بیشترین مصرف انرژی را نسبت به سایر آرایش‌ها دارد.