مقاله


کد مقاله : 13990320237676

عنوان مقاله : مروری بر روش های نوین برآورد موجودی انتشار متان در شبکه توزیع گاز طبیعی

نشریه شماره : 11 فصل بهار - تابستان 1399

مشاهده شده : 106

فایل های مقاله : 1/17 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدسعید خاتمی Smskhatami0@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 حمید رضا افشون afshoun@gmail.com دانش آموخته دکترا
3 سید مهدی جباری smehdi.jabbari@gmail.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

گاز طبیعی به عنوان یک منبع انرژی پاک، در هنگام سوختن به صورت معمول حدود 50 درصد کربن‌دی‌اکسید کمتری از زغال‌سنگ منتشر می‌کند. از سوی دیگر، اثر گرمایشی متان در یک بازه بیست ساله 86 برابر کربن‌دی‌اکسید می‌باشد. بنابراین افزایش نشر متان، مزیت کربن دی اکسید حداقلی آزاد شده بر اثر سوختن را خنثی می‌نماید. ازین رو، مقوله انتشار متان بعنوان یک مساله زیست محیطی مهم، در پژوهش‌های گوناگون، مورد ارزیابی قرار گرفته است. امروزه در بخش های مختلف صنعت گاز، حرکت به سمت اندازه‌گیری‌ سیار نشت متان آغاز شده است، مهمترین دستاورد این ایده‌ افزایش سرعت در یافتن نشتی‌ها و همچنین فراهم شدن پتانسیل برای پوشش حداکثری نشریابی در شبکه توزیع گاز و در فضای شهری بوده است. در این مطالعه، تلاش شده است تا با بررسی پروژه‌های اخیر انجام شده در زمینه نشریابی از شبکه توزیع گاز طبیعی، ایده های جدید بکار رفته، مورد بررسی دقیق‌تری قرار گیرد.