مقاله


کد مقاله : 13990917251138

عنوان مقاله : نگاهی به وضعیت هلیوم در جهان به‌منظور برنامه‌ریزی برای این منبع اقتصادی مهم جدید برای ایران

نشریه شماره : 12 فصل پاییز - زمستان 1399

مشاهده شده : 101

فایل های مقاله : 1/54 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا احمدی Rezahmadi@gmail.com دانشیار دکترا
2 معصومه شریعتی زارچ monika.shari@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در پژوهش حاضر به‌منظور برنامه‌ریزی آتی ذخایر بالقوه هلیوم ایران و شناسایی بازارهای هدف مهم، وضعيت ميزان منابع و ذخاير، توليد، مصرف و تجارت جهانی هلیوم در يک دوره زماني 10 ساله (2019-2010) مورد بررسی آماری قرار گرفته است. در این راستا از طریق استخراج داده‌ها از منابع و مراجع آماری معتبر بین-المللی، پردازش و ترسیم نمودارها و تحلیل آنها، جايگاه قاره‌ها و کشورهای پیشتاز جهان در زمینه‌های مختلف مشخص گردید. نتايج پژوهش نشان می‌دهد که بیشتر منابع هلیوم جهان در ایالات متحده آمریکا، قطر، الجزایر و روسیه قرار دارند. همچنین دو کشور ایالات متحده آمریكا و قطر، عمده هليوم جهان را تأمين می‌کنند. متوسط تولید جهانی هلیوم، چیزی در حدود 175 میلیون مترمکعب در سال است که به‌طور متوسط ایالات متحده آمریكا 55%، قطر 32%، الجزایر 6%، استرالیا 3%، روسیه 2%، لهستان 1% و بقیه کشورهای جهان نیز 1% از تولید جهانی هلیوم را بر عهده دارند. از نظر میزان مصرف هلیوم نیز قاره‌های آمریکا، آسیا، اروپا و آفریقا به‌ترتیب رتبه‌بندی شدند. کشورهای ایالات متحده آمریکا، ژاپن و چین به‌ترتیب بیشترین میزان مصرف هلیوم جهان را به خود اختصاص داده‌اند. کشورهای آسیایی چین و ژاپن از واردکنندگان بزرگ هلیوم و برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه نیز واردکننده هلیوم هستند که به‌عنوان بازارهای هدف صادراتی می‌توان روی آنها تمرکز کرد. بزرگ‌ترین صادرکنندگان هلیوم جهان نیز به‌ترتیب ایالات متحده آمریکا، قطر، الجزایر، فرانسه، روسیه، استرالیا و امارات متحده عربی می‌باشند. بنابراین در آینده، رقبای اصلی تجاری ایران در زمینه صادرات هلیوم، کشورهای قطر، روسیه و استرالیا خواهند بود که باید با برنامه‌ریزی‌های اصولی و درست، گوی سبقت را از آنها ربود و بازارهای هدف صادراتی را از آن خود کرد.