جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971201177708 Simulation of Evaporation and Condensation Phenomena in the Plate-Fin Converter of the LNG Process Using the CFD Method and Assessing Aspen Muse Software Performance
REZA Hayati
Mehran Sarmad
Mohammad Irani
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)