جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980221179239 Simulation and Optimization of Hydrotreating Section of Catalytic Reforming Unit of Abadan Oil Refinery
Kiyanoosh Razzaghi
Sajjad Nouri
Farhad Shahraki
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)