جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971005166453 Comparing the Performance of the Fixed-bed, Fluidized-bed and Slurry Bubble Column Tri-reformers Reactors to Produce Synthesis Gas
Meysam Abdosheikhi
Zahra Arab
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)