درباره ما


بدینوسیله مفتخریم به اطلاع برسانیم که مجله تخصصی مهندسی گاز ایران با تایید کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری به زبان فارسی به صاحب امتیازی انجمن مهندسی گاز ایران به صورت “دو فصلنامه” راه اندازی شده است. با توجه به شرایط تحریم و کمبود امکانات تکنولوژی، انجمن مهندسی گاز ایران با هدف نزدیک سازی صنعت و دانشگاه، با همکاری جناب آقای دکتر اميدخواه به عنوان مدیر مسئول و آقای دکتر مسيبي بهبهاني به عنوان سردبیر و با کمک اعضاء هیأت تحریریه از سال ۱۳۹۲ فعالیت‌های جمع آوري مقالات، داوري مقالات، انتخاب مقالات و انتشار نشریه به صورت آنلاين را انجام داده است.