اصول اخلاقی


این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیري و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروي می نماید.

 

این مطلب تحت عنوان "دستورالعمل رعایت اصول اخلاقی در نگارش مقالات و گزارش های علمی" در فایل اصول اخلاقی انتشار مقاله در لینک ذیل قابل دانلود است و مطالعه آن به همه دانش پژوهان قبل از تهیه و ارسال هرگونه گزارش علمی توصیه می شود.

فایل اصول اخلاقی انتشار مقاله

چاپ و نشر مقالات پس از دریافت تعهد نامه تأیید شده توسط کلیه نویسندگان مبنی بر اصالت اثر نویسندگان امکان‌پذیر می‌باشد. لذا رعایت قوانین مربوط به سرقت ادبی - علمی به عهده نویسندگان است.  نويسندگان مقالات مسؤول نوشته‌ها و نظرات خود هستند، آراء و نظريات آنها لزوماً نظر مدير مسؤول، سردبير و اعضاي هيأت تحريريه مجله نيست.

فرم تعهدنامه اخلاقی