اهداف و چشم انداز


انجمن مهندسي گاز ايران با هدف افزایش تبادلات علمي و تحقيقاتي جامعه مهندسي شيمي، نفت و گاز و گسترش روحيه ابتکار، ابداع و نو آوري مهندسان و محققان و تقويت ارتباطات همه جانبه صنعت با دانشگاه و جامعه مجله علمي—ترويجي مهندسي گاز ايران را در زمينه هاي تازه هاي مهندسي گاز، معرفي صنايع مرتبط، آموزش در مهندسي نفت، گاز، شیمی و پتروشیمی، معرفي نوآوري ها و فن آوري هاي نوين صنعتي و اخبار جامعه مهندسي گاز را منتشر مي نماید.

اهداف و چشم انداز
اهداف

تقویت رشد تحقیقات علمی در بین مهندسان و دانشمندان ایرانی
ایفای نقش رابطی جهت در دسترس قرار دادن ثمره این تحقیقات در جوامع ملی و بین‌المللی
تمرکز در تمام زمینه‌های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
انتشار تحقیقات با کیفیت بالا از جوامع دانشگاهی همراه با نرخ استناد بالا و تاثیر گذاری در دست یابی به مسیرهای مرتبط با صنعت

نشریه «مهندسی گاز ایران» یک نشریه علمی است که در حوزه مهندسی شيمي، نفت و گاز به نشر مقالات علمی می‌پردازد. محققان و پژوهشگران محترم می‌توانند نتایج تحقیقات علمی و وزین خود در هر یک از گرایش‌ها و زمینه‌های مرتبط با صنعت نفت را جهت بررسی، داوری و چاپ از طریق سامانه آنلاین به نشریه ارسال نمایند.

محورهای تحقیقاتی/ کاربردی نشریه
مهمترین محورهای پژوهشی مجله مهندسی گاز ایران به شرح زیر است:

اکتشاف
مهندسی مخازن
شبکه های جمع آوری بالادستی
پالایش
انتقال و شبکه های توزیع گاز طبیعی