اخبار نشریه

نشریه علمی-ترویجی مهندسی گاز ایران

نشریه علمی/ترویجی مهندسی گاز ایران به زبان فارسی و به طور منظم، هر شش ماه یکبار توسط انجمن مهندس گاز ایران منتشر می‌شود و بر اساس مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری از درجه علمی - ترویجی برخوردار است. مقالات این نشریه در زمینه نفت،گاز و پتروشیمی منتشر می‌شوند.  

نشر مقاله در مجلات انجمن مهندسی گاز ایران رایگان است  و مجموعه مقالات منتشر شده به صورت رایگان و آنلاین از طریق وب سایت انجمن مهندسی گاز ایران در اختیار علاقمندان قرار  می‌‌گیرد.