آخرین شماره


شماره 1 سال 4
تابستان 1396
دانلود فایل

1 - مدیریت گازهای فلر با استفاده از روش های بازیابی ( DOI : 0)
( محمدتقی ابدی - محمد ایرانی - احمد توسلی )
2 - مروری بر نانو جاذب‌های آلی- فلزی و به‌کارگیری آنها در فرآیندهای نم‌زدایی ( DOI : 0)
( شهرام قنبری پاکدهی - زینب نورپور - علیمراد رشیدی )
3 - امکان سنجی فنی- اقتصادی بکارگیری لوله‌های گرمایی در واحدهای عملیاتی پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد ( DOI : 0)
( مهدی نیکنام شاهرک )
4 - بررسی عملکرد نانوکاتالیست آهن در تولید سوخت های مایع از گازهای سنتزی: مطالعات تجربی و مدل سازی CFD ( DOI : 0)
( محمد ایرانی - علی نخعی پور )
5 - ارتقای سطح برنامه‌ریزی و اجرای فرآیندهای بهبود بهره‌وری در مخازن نفتی و گازی ایران با استفاده از تحلیل SWOT ( DOI : 0)
( علی امیرفخریان - سید رضا شادی زاده - محمدعلی هاتفی )
6 - بررسی مطالعات آزمایشگاهی و تئوری بهبود ضریب رسانش گرمایی نانوسیالات ( DOI : 0)
( مسعود بهرامی - سمیه علی دوست )
7 - بررسی آزمایشگاهی خواص فیزیکی و شیمیایی سیالات سبک وزن کلوییدی گازی افرونی ( DOI : 0)
( امیر تبذر - محمدحسین غضنفری )