آخرین شماره


شماره 2 سال 5
زمستان 1397
دانلود فایل

1 - بررسي آزمايشگاهي اثر خواص شيمي سطح گرافن بر فرايند تشكيل هيدرات متان و ميزان ذخيره سازي و پايداري آن ( DOI : 0)
( احمد قضاتلو )
2 - برآورد ميزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در دو پالایشگاه شهید هاشمی نژاد و فجر جم و ارائه راهکارهای عملياتي جهت کاهش انتشار در آنها ( DOI : 0)
( فاطمه گودرزوند چگيني - کاظم کاشفی )
3 - بررسی پارامترهای موثر بر پسماند مایع و بهینه سازی تولید یکی از چاه های گازمیعانی جنوب غرب ایران ( DOI : 0)
( مسعود بیژنی - رضا مسیبی بهبهانی - سیامک محمدی آزاد )
4 - مقایسه مدل سازی کوپل حرارتی فرآیند کاتالیستی تری ریفورمینگ متان و هیدروژن زدایی از متانول در بستر ثابت و بستر سیال ( DOI : 0)
( مرجان زارع - زهرا عرب ابوسعدی )
5 - بررسی نقش درآمد های ناشی از فروش گواهی کربن در توجیه اقتصادی پروژه های بهینه سازی انرژی در پالایشگاههای گاز شهيد هاشمي نژاد و فجر جم ( DOI : 0)
( فاطمه گودرزوند چگيني - کاظم کاشفی )
6 - مروری بر فرآيندهاي مختلف براي جلوگيري از رسوب گوگرد در خطوط لوله گاز طبيعي و مقايسه آنها ( DOI : 0)
( فرهاد سلیمی - جواد سلیمی )