آخرین شماره


شماره 9 سال 6
تابستان 1398
دانلود فایل

1 - طراحی جدید مبدل حرارتی پلیت-فین در سیکل مایع‌سازی ال‌ان‌جی C3MR ( DOI : 0)
( محمدرضا جعفری نصر - الهام محمدی )
2 - مدل‌سازی شرایط تشکیل هیدرات گازی در خط انتقال دریایی سروش - ابوذر ( DOI : 0)
( محمد درخشان - نادیا اسفندیاری )
3 - مطالعۀ ژئوشیمیایی میعانات گازی نواحی کپه‌داغ، بندرعباس و ایران مرکزی با استفاده از داده‌های ایزوتوپی و بایومارکری ( DOI : 0)
( محمدحسین صابری - آزاده حسینی )
4 - مقایسۀ عملکرد تری ‌‌ریفرمرهای بستر ثابت، بستر شناور و ستون حبابی دوغابی جهت تولید گاز سنتز ( DOI : 0)
( زهرا عرب ابوسعدی - میثم عبدشیخی )
5 - شبیه‌سازی پدیده‌های تبخیر و میعان در مبدل Plate-Fin فرایند LNG با استفاده از روش CFD و ارزیابی عملکرد نرم‌افزار Aspen muse ( DOI : 0)
( محمد ایرانی - رضا حياتي - مهران سرمد )
6 - کاهش ترکیبات سولفوردار ورودی به برج‌های جذب سطحی واحد گاز مایع جهت افزایش راندمان جاذب‌ها ( DOI : 0)
( اذرخش گودرزی - زهرا عرب ابو سعدی )
7 - امکان‌سنجی و انتخاب فرایند مناسب جهت بازیافت گاز فلر در پالایشگاه پارسیان ( DOI : 0)
( محمدمهدی صباغیان - مستانه حاجی پور - ابراهیم اصالتی )