آخرین شماره


شماره 1 سال 7
بهار - تابستان 1399
دانلود فایل

1 - بررسی واحد تولید گاز طبیعی مایع در مقیاس کوچک ( DOI : 0)
( سمیرا احمدی - محمدرضا جعفری نصر )
2 - بررسی واحد تولید گاز طبیعی مایع در مقیاس کوچک ( DOI : 0)
( سمیرا احمدی - محمدرضا جعفری نصر )
3 - مدل سازی واکنش موازی-رقابتی Villermaux-Dushman در میکروراکتورهای منتخب با استفاده از نرم افزار کامسول ( DOI : 0)
( پیوند والهءشیدا - مجید یارمحمد توسکی )
4 - مروری بر روش های نوین برآورد موجودی انتشار متان در شبکه توزیع گاز طبیعی ( DOI : 0)
( محمدسعید خاتمی - حمید رضا افشون - سید مهدی جباری )
5 - شبیه سازی سه بعدی و بررسی تاثیر دما در ترک های شبه بیضوی محوری و محیطی در مخازن استوانه ای ( DOI : 0)
( جلیل جمالی - هادی راکی )
6 - روشی نوین جهت بهره¬برداری بهینه¬ از یک برج خنک¬کننده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ( DOI : 0)
( احسان جعفریان )
7 - تحليل فني و كاربردي واحدهاي قابل حمل LNG در كشور ( DOI : 0)
( احمد قضاتلو - نيلوفر فتوره چي - مهران سرمد - منصوره بصيرت )
8 - بررسی آثار تحریم بر قراردادهای نفتی بین المللی ( DOI : 0)
( آرزو ملکشاه - راحله سید مرتضی حسینی )