آخرین شماره


شماره 2 سال 7
پاییز - زمستان 1399
دانلود فایل

1 - شبیه‌سازی و بهینه‌سازی بخش تصفیه هیدروژنی واحد تبدیل کاتالیستی پالایشگاه آبادان با استفاده از نرم‌افزار Aspen Hysys ( DOI : 0)
( احسان جعفریان - فرهاد شهرکی - کیانوش رزاقی - سجاد نوری )
2 - مدل‌سازی هیبریدی شبکه عصبی– الگوريتم ژنتیک برای جداسازی پارافین‌های خطی و شاخه‌ای به‌وسیله فرايند جذب به‌منظور ارتقای عدد اکتان بنزين ( DOI : 0)
( نیلوفر فتوره چی - زهرا مشایخی - سعید صادقپور گلویک - مجید معصومی )
3 - بررسي ضرورت ايجاد مخازن زير زميني ذخيره سازي گاز طبيعي در استان خراسان رضوی ( DOI : 0)
( میثم رجبی - احسان جان بیگی - احسان اسماعیل نژاد )
4 - نگاهی به وضعیت هلیوم در جهان به‌منظور برنامه‌ریزی برای این منبع اقتصادی مهم جدید برای ایران ( DOI : 0)
( رضا احمدی - معصومه شریعتی زارچ )
5 - شبیه‌سازی فرآیند تبدیل گاز فلر به بنزین با رویکرد کاهش مصرف انرژی و افزایش تولید محصول ( DOI : 0)
( مصطفی جعفری - علیرضا بهروز سرند )
6 - بررسی روش‌های مختلف نمک‌زدایی از نفت خام و نحوه عملکرد انواع نمک‌زدای الکترواستاتیکی ( DOI : 0)
( اشکان ملکی - مهرزاد محمودی - احسان پورولی )
7 - تسريع فرايند هسته زائي به كمك نانومواد متخلخل در ذخيره سازي گاز ( DOI : 0)
( احمد قضاتلو )