آخرین شماره


شماره 1 سال 1
تابستان 1393
دانلود فایل

1 - مکانیزم‌های جداسازی گازها توسط غشاء ( DOI : 0)
( مریم میرزایی - حسین احدی - مجتبی شریعتی نیاسر )
2 - بررسي خوردگي توأم با تنش (SSC) در ناحيه HAZ در خطوط انتقال گاز ترش ( DOI : 0)
( حسین اسماعیلی مزیدی - جلیل جمالی - محمد عامل کاشی پز )
3 - بررسی پدیده نفوذ مولکولی در فرایند ذخیره سازی گاز طبیعی در یک مخزن نفتی تخلیه شده ی شکافدار ( DOI : 0)
( مسعود ریاضی - یوسف کاظم زاده )
4 - شبیه سازی استاتیک و دینامیک واحد خالص سازی 1 و 3 بوتادین ( DOI : 0)
( رهبر رحیمی - شیرین بولاقی )
5 - سولفور زدایی از جریان های گازی به کمک نانو ذرات اکسید روی ( DOI : 0)
( مجتبی شریعتی نیاسر - معصومه عزتی - شیدا مرسلی )
6 - مطالعه حلال‌های فيزيکی مورد استفاده در فرايندهای حذف گازهای اسيدی از جريان‌های گازی ( DOI : 0)
( سید علی طاهری - آفرین زارعی - کاظم کاشفی - نادیا حسن زاده )
7 - مدلسازي فرآيند اكسايش زوجي متان ( DOI : 0)
( مهشید زرکش - حسین بریجانیان - ناصر رسولی - فاطمه جدا )