آخرین شماره


شماره 2 سال 1
زمستان 1393
دانلود فایل

1 - مروری بر واحدهای عملیاتی و فرآیندهای پالایشگاه های گاز ( DOI : 0)
( مهناز طیاری - منصوره شرکت توسلی - مجتبی شریعتی نیاسر - مریم بهجونیا )
2 - جذب سطحی اکسیژن و نیتروژن بر روی غربال مولکولی کربنی وکربن فعال ( DOI : 0)
( حمیدرضا بزرگ زاده - آذر شیردل عبدالملکی )
3 - بررسي روش هاي مهار هيدروژن سولفيد در صنعت نفت و گاز ( DOI : 0)
( مریم عباس قربانی - احمد مشهدی )
4 - استفاده از نانوفناوری در ازدیاد برداشت از مخازن ( DOI : 0)
( آرش نادری - احسان شکاریان )
5 - اثر آمینواسید گلایسین به عنوان بازدارنده سینتیکی بر روی تشکیل هیدرات تتراهیدروفوران ( DOI : 0)
( اکرم ارجمندی فرد - فرشاد ورامینیان - پریسا نائیجی )
6 - بررسي توليد هيدروژن از طريق ريفورمينگ متان در رآکتورهاي مونوليتي با استفاده از روشهاي CFD ( DOI : 0)
( محمد ایرانی )
7 - عيب يابی و رفع عيب برج جذب گاز ترش بوسيله شبکه های عصبی ( DOI : 0)
( رضا مسیبی بهبهانی - سعید حاج میرزایی - هوشنگ جزایری راد )