آخرین شماره


شماره 1 سال 2
زمستان 1394
دانلود فایل

1 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر مواد فعال سطحی غیریونی با جرم مولکولی مختلف بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان ( DOI : 0)
( فرشاد ورامینیان - شیوا عباسیان راد - خدیجه رستمی خداوردیلو - کیانا پیوندی )
2 - بررسی و تحلیل ترمودینامیکی ریفورمینگ بخار گلیسیرین و اتانول در تولید هیدروژن ( DOI : 0)
( سعید سلطانعلی - معصومه خانچی - امیر سفیری )
3 - گذر از پژوهش به فناوري: تكنولوژي نوين پلاسما در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي ( DOI : 0)
( مهتاب غریبی )
4 - جداسازي نوين متان از گاز طبيعي با نانولوله ‏هاي کربني چند جداره در فرايند هيدرات ( DOI : 0)
( احمد قضاتلو - مجتبی شریعتی نیاسر - محسن حسینی )
5 - شناسایی و مطالعه مخاطرات فرآیندی و زیست محیطی در واحد تانک فارم پالایشگاه گاز شهید هاشمی¬نژاد سرخس با روش HAZOP ( DOI : 0)
( جواد کشارو - ناصر ثقه الاسلامی )
6 - بررسی آزمایشگاهی اثر هم‌افزایی آمینو ‌اسید گلایسین با نمک‌های فلزی مختلف، بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان ( DOI : 0)
( کیانا پیوندی - خدیجه رستمی خداوردیلو - شیوا عباسیان راد - فرشاد ورامینیان )
7 - سنتز فیشر تروپش برروری کاتالیست هتروژن با استفاده از گاز سنتز ( DOI : 0)
( فرشاد فرشچی تبریزی - سید امیرحسین سید موسوی - حسین آتشی - سام رزمجوئی )