جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139608231043529081 حفاظت مخازن ذخیره گازهای مایع تحت فشار از رخداد BLEVE
سعید طاهری
آرش نجفی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)